快捷搜索:

时光只解催人老,不信多情,长恨离亭,泪滴春

韶光只解催人老,不信多情,长恨离亭,泪滴春衫酒易醒

出自宋朝晏殊的《采桑子·韶光只解催人老
原文赏析:
韶光只解催人老,不信多情,长恨离亭,泪滴春衫酒易醒
梧桐昨夜西风急,淡月胧明,好梦频惊,何处高楼雁一声?
拼音解读
shí guāng zhī jiě cuī rén lǎo ,bú xìn duō qíng ,zhǎng hèn lí tíng ,lèi dī chūn shān jiǔ yì xǐng
wú tóng zuó yè xī fēng jí ,dàn yuè lóng míng ,hǎo mèng pín jīng ,hé chù gāo lóu yàn yī shēng ?
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: